Copyright 2017 - TPD Koszalin

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie

 

 

 Jesteśmy stowarzyszeniem pożytku publicznego, które zrzesza osoby działające narzecz i dla dobra dzieci oraz ich rodziców.


Misją TPD jest pomoc dzieciom i ich rodzicom, troska o prawa, jakość warunków życia, wychowania i edukacji dziecka, dbanie o jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych.

Towarzystwo jest rzecznikiem dziecka, chroni i promuje jego prawa z poszanowaniem praw i obowiązków jego rodziców, opiekunów oraz innych odpowiedzialnych za nie osób.


Na Pomorzu Środkowym, rozumianym jako byłe województwo koszalińskie oraz powiaty: Wałcz i Sławno istniejemy od 70 lat, mając siedzibę oddziału w Koszalinie.

Obecnie codziennie opiekujemy się 650 dziećmi w placówkach wsparcia dziennego i zrzeszamy 2,6 tysiąca członków.


Koszaliński oddział TPD tworzą działacze, ludzie dobrej woli – prawnicy, lekarze, przedsiębiorcy, pedagodzy, nauczyciele, poświęcający swoje zdolności i możliwości dla dobra dzieci. Kieruje nim siedmioosobowy zarząd. Prezesem oddziału od wielu lat (po ośmioletniej przerwie) jest pedagog, doradca rodzinny, terapeuta, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowawca Henryk Zabrocki, obejmujący to społeczne stanowisko w latach 1991-2006, a następnie ponownie od 2015 roku.


Misję swoją realizujemy w oparciu o różne formy pracy:

  • Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (13),
  • Przedszkola (15),
  • Społeczny Rzecznik Praw Dziecka w Koszalinie,
  • Pedagog Rodzinny w Koszalińskich placówkach Ś.O.W.,
  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Starych Bielicach,
  • Punkt Wspierania Dziecka i Rodziny w Kołobrzegu,
  • 4 Koła Pomocy Dzieciom (z niepełną sprawnością ruchową, z ADHD i ZA, z FASD),
  • 4 Zarządy (Kołobrzeg, Połczyn-Zdrój, Szczecinek, Wałcz).


Jednak te placówki to tylko część działań, jakie prowadzimy. Ponadto organizujemy na przykład: pracę z rodzicami, szeroko rozumiane poradnictwo, szkoły dla rodziców, grupy wsparcia i warsztaty; mamy czterech Społecznych Rzeczników Dzieci; organizujemy spotkania z Rzecznikami Praw Dziecka, sejmiki dziecięce, zajęcia integracyjne w postaci zawodów i olimpiad dziecięcych, sympozja i konferencje, fundusz socjalny dla zdolnych dzieci, spotkania z amazonkami.

Prowadzimy także działalność wydawniczą, promocyjną i profilaktyczną, zatrudniamy kilkadziesiąt osób i tworzymy nowe miejsca pracy w Koszalinie i regionie.

Od stycznia 2016 roku, przy Koszalińskim TPD działa – pierwsza w Polsce – Społeczna Rada Programowa TPD, zrzeszająca ludzi pragnących mieć bezpośredni wpływ na współczesny kształt organizacji.

 

 

PRZEKAŻ NAM 1% PODATKU

DANE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oddział Okręgowy w Koszalinie

Nr KRS 0000304626

 

 

f