Copyright 2019 - TPD Koszalin

Przewodniczącą Koła Pomocy Dzieciom z ADHD

Dorota Zaborowska

tel: 606 776 797

www.adhd.org.pl

www.dosia.eu

 

ADHD jest zaburzeniem rozwojowym, które silnie wpływa na funkcjonowanie dziecka
w grupie, na przykład w przedszkolu i w szkole. Poza tym współwystępowanie ADHD,
w zależności od badań, określa się na 30% - 80%. Stąd też pomysł, aby pomagać rodzicom dzieci z tymi zaburzeniami w ramach jednego koła.

Spotkania rodziców odbywają się raz w tygodniu, w czasie roku szkolnego. Podczas spotkań można wymieniać się doświadczeniami związanymi z leczeniem i wychowywaniem dzieci wykazujących zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz omawiać i rozwiązywać bieżące problemy wychowawcze i edukacyjne w ramach Grupy Wsparcia.

Dzieci z ADHD wymagają od rodziców znacznie więcej uwagi i umiejętności wychowawczych, niż dzieci neurotypowe. Rodzice muszą wiedzieć, jak skutecznie zadbać
o dobro swojego dziecka i swoje, tak aby mimo różnych nacisków otoczenia potrafić wybrać postępowanie, które służy dobru dziecka. Dlatego też w ramach Koła odbywają się szkolenia rodziców ukierunkowane na trudności typowe przy wychowywaniu dzieci z tymi zaburzeniami.

 

f