Drukuj

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze "Grono" Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jest pozalekcyjnym miejscem spotkań dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. Wykwalifikowana kadra zapewnienia możliwość odpoczynku po szkole i wakacyjnego w sposób ciekawy i konstruktywny, poprzez stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań, zapewnienie warunków do odrabiania lekcji i pomoc w nauce. 

 

Kierownik - Katarzyna Faryniarz

537 466 305

Adres Środowiskowego Ogniska Wychowawczego "Grono":

ul. M.J. Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin