Drukuj

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze "Zacisze" Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jest pozalekcyjnym miejscem spotkań dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. Wykwalifikowana kadra zapewnienia możliwość odpoczynku po szkole i wakacyjnego w sposób ciekawy i konstruktywny, poprzez stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań, zapewnienie warunków do odrabiania lekcji i pomoc w nauce.

Kierownik - Beata Gidaszewska

797 563 314

Adres Środowiskowego Ogniska Wychowawczego "Zacisze":

ul. Ruszczyca 14, 75-546 Koszalin