Drukuj

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze "Północ" jest placówką wsparcia dziennego, do której uczęszczają dzieci  w wieku 6-18 lat.  Priorytetem naszego ogniska jest pomoc w nauce, prowadzenie zajęć wyrównawczych, zajęć z socjoterapii, pomoc socjalna, wsparcie materialne i pedagogiczne. Oferujemy wychowankom interesujące formy spędzania wolnego czasu, poprzez ciekawe zajęcia  rekreacyjno - sportowe, manualne, kulinarne, taneczne, wycieczki, zajęcia profilaktyczne i dydaktyczne. Wychowawcy w świetlicy "Północ" tworzą klimat ciepła domowego, opiekuńczości, wzajemnego szacunku oraz pomocy i wsparcia w realizowaniu ich rozwoju intelektualnego, moralnego i społecznego.

Kierownik - Danuta Zabrowarna

602 671 179

Adres Środowiskowego Ogniska Wychowawczego "Północ"
ul. Wańkowicza 82, 75-448 Koszalin