Drukuj

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze "Przystań" Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jest pozalekcyjnym miejscem spotkań dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. Wykwalifikowana kadra zapewnienia możliwość odpoczynku po szkole i wakacyjnego w sposób ciekawy i konstruktywny, poprzez stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań, zapewnienie warunków do odrabiania lekcji i pomoc w nauce.

Kierownik - Jadwiga Plichta

94 720 36 91

 

Adres Środowiskowego Ogniska Wychowawczego "Przystań":
ul. Dworcowa 2a, 75-950 Koszalin