Drukuj

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze "Horyzont" Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jest pozalekcyjnym miejscem spotkań dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. Wykwalifikowana kadra zapewnienia możliwość odpoczynku po szkole i wakacyjnego w sposób ciekawy i konstruktywny, poprzez stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań, zapewnienie warunków do odrabiania lekcji i pomoc w nauce. 

Od dłuższego czasu Ognisko Horyzont odwiedzają studentki z PWSZ w Koszalinie. Przygotowują i przeprowadzają dla dzieci interesujące zajęcia.

 

Kierownik - Aleksandra Kowalska

502 916 740

 

Adres Środowiskowego Ogniska Wychowawczego "Horyzont":

ul. Bałtycka 2a, 75-331 Koszalin