Copyright 2019 - TPD Koszalin

      Podmiot realizujący projekt:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oddział Okręgowy w Koszalinie

 

ul.M.J.Piłsudskiego 11-15

75-501 Koszalin

 

KRS 0000304626

NIP 669-106-19-11

REGON 320512703

 

w związku z zapytaniem ofertowym

 

(w celu spełnienia zasady konkurencyjności, o której mowa
w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa Zachodniopomorskiego Europejskiego Funduszu Społecznego
na lata 2014-2020)

 

Tytuł „Ogniska rodzinne”

 

 

Wybrano oferty:

 

PPUH KOMFORT  Kawecki i Kawecka Sp.j. ul. Połczyńska 61, 75-811 Koszalin, Nip 669-185-88-97
- stoły i krzesła

 

S.C. Dima ul. Zubrzyckiego 2 D , 75-437 Koszalin  Nip 6692516058
- komputery

 

PHPU ZUBER, Andrzej Zuber ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław, Nip 895-001-52-62
- sprzęt RTV

 

Firmy zaproponowały najkorzystniejszą cenę, cena mieszcząca
się w założeniach projektu.

f t g