Copyright 2019 - TPD Koszalin

Skład Zarządu Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie

Lp. Nazwisko i imię Funkcja  w TPD
1. Henryk Zabrocki Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Koszalinie
2. Wanda Kielar Sekretarz Zarządu Oddziału Okręgowego  TPD Koszalinie
3. Zofia Wawrzyniuk
Skarbnik Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Koszalinie
4. Andrzej Tyl
Członek Prezydium Oddziału Okręgowego TPD w Koszalinie
5. Bartosz Zabrocki Członek Prezydium Oddziału Okręgowego TPD w Koszalinie
6. Winicjusz Staszewski Członek Prezydium Oddziału Okręgowego TPD w Koszalinie
7. Jerzy Banasiak Członek Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Koszalinie
8. Ewa Bączkowska Członek Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Koszalinie
9. Teresa Czaplińska
Członek Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Koszalinie
10. Anna Poznańska
Członek Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Koszalinie
11. Maria Ryś Członek Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Koszalinie
12. Adam Swat Członek Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Koszalinie
13. Marzena Wisłocka Członek Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Koszalinie

 

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie

Lp. Nazwisko i imię Funkcja  w TPD
1. Antoni Szarmach
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Okręgowego TPD w Koszalinie
2. Robert Lepa Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Okręgowego TPD w Koszalinie
3. Jadwiga Solniczek
Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Okręgowego TPD w Koszalinie

Aktualny od dnia: 22 grudzień 2016

f