Towarzystwo Przyjaciół DzieciOddział Okręgowy w Koszalinie

100 lat pomagamy dzieciom!
KRS 0000304626
wpłać

Dzień Edukacji Narodowej

grupa final DRUK.jpg

Koleżanki i Koledzy,

w Dniu Edukacji Narodowej 2020, święta wszystkich ludzi, którym na sercu leży dobro, rozwój i przyszłość dzieci, składam Wam najszczersze i najserdeczniejsze życzenia spełnienia zawodowego, sukcesów i energii, powodzenia w realizacji podjętych i zaplanowanych przedsięwzięć, satysfakcji z pracy, szczęścia w życiu prywatnym i dużo zdrowia.

Dziękuję Wam za wszystko, co ofiarowaliście dzieciom, współpracownikom, sobie wzajemnie i Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w trudnych chwilach z początku tego roku. Brakuje mi słów, żeby wyrazić podziw, dumę i szczęście. Podziw dla Waszej postawy w pandemii i żelaznej konsekwencję w działaniu. Dumę, że możemy wspólnie sięgać po kolejne cele, dzielić się radościami, zmagać z trudnościami, a przede wszystkim pomagać dzieciom. Szczęściem jest możliwość pracy z Wami, codziennych kontaktów, rozmów, spotkań, wszelkich przejawów aktywności. 

W marcu 2020 roku wszyscy znaleźliśmy się w ekstremalnie trudnej sytuacji. Nikt,
w całej współczesnej historia świata, nie miał bezpośrednio do czynienia z globalnym zagrożeniem epidemicznym. Ostatnią tak poważną zarazą była słynna hiszpanka,
z którą Europa walczyła przez dwa lata (1918-1920). Choć odmian jest ponad 200,
a tylko trzy najpoważniejsze, grypa grypie nierówna – powtarzali przez 100 lat wirusolodzy. Teraz wiemy, że mieli rację.

Stanęliśmy przed niezwykłym wyzwaniem. W Towarzystwie Przyjaciół Dzieci natychmiast przestawiliśmy się na działalność online, co dzisiaj uważam za przejaw instynktu zachowawczego pracowników, działaczy i samej organizacji, która przez ponad 100 lat zawsze potrafiła przystosować się do nowych warunków funkcjonowania. Nawet, kiedy były to warunki najtrudniejsze z możliwych. Dzisiaj wiemy, że poradziliśmy sobie i nadal radzimy. Również pod tym względem TPD jest wyjątkowe.

Wszystko to nie byłoby możliwe bez Was. Powiedzieć, że w pełni poradziliście sobie
z nowymi zadaniami i wyzwania, stanęliście na wysokości zadania i stanowicie wzór do naśladowania, to jakby nic nie powiedzieć. Słowa czasami nic nie znaczą wobec czynów. Doceniam Waszą niezłomną postawę w zmaganiu się z trudami codzienności. Teraz jednak uczyniliście coś więcej – zaopiekowaliście się naszymi dziećmi tak, jak czynią to Rodzice. Chylę przed Wami czoła. TPD to Wy. Serce organizacji bije Waszym pulsem.

Staram się, najlepiej, jak potrafię, korzystając z umiejętności i całego swojego doświadczenie, koordynować funkcjonowanie oddziału. Nie było mi łatwo patrzeć na zamykanie placówek, na Wasze rozterki, na ciężką, niekiedy całodobową pracę, dyżury telefoniczne, zajęcia online. Patrzyłem w oczy ludziom przejętym sytuacją, obawiającym się jutra, wyczekującym nadziei. To były Wasze oczy.

Starałem się tę nadzieję dawać, a gdy to czyniłem uzmysłowiłem sobie, że robicie dokładnie to samo. Wiem, że był to przejaw niezwykłej empatii, zrozumienia sytuacji, bezinteresownej troski o drugiego człowieka. Dawaliście nadzieję dzieciom, rodzicom, wszystkim. Wielka to siła skutecznie pomagać innym wtedy, gdy nadzieja opiera się wyłącznie na bezwarunkowej wierze w istnienie dobra. 

Waszą zasługą jest również to, że koszalińskie TPD nic bądź niewiele straciło
na pandemii. Jak wspomniałem, w tym czasie prowadziliśmy zajęcia zdalne, organizowaliśmy czas wolny dzieciom i młodzieży, opiekowaliśmy
się przedszkolakami, wspieraliśmy rodziców w ich problemach opiekuńczych
i wychowawczych.

Doposażyliśmy dzieci w urządzenia mobilne, sprzęt komputerowy. Wyremontowaliśmy obiekt i otworzyliśmy w nim nowe przedszkole w Koszalinie.
Do wielu placówek kupiliśmy nowoczesny sprzęt edukacyjny, a teraz przygotowuje się do przeprowadzki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ze Starych Bielic do nowego domu. Niewykluczone, że będzie to już nasz własny dom dla dzieci szczególnie potrzebujących wsparcia. 

Wszystko to, oczywiście, jest zaledwie wierzchołkiem góry lodowej naszych działań
i ich rezultatów. Realizowaliśmy projekty rozwojowe, wydaliśmy pokonkursowy tomik wierszy i prac plastycznych dzieci z ognisk, co miesiąc bez zmian ukazuje się nasz miesięcznik „Świat Dziecka”, w którym od marca do maja tego roku dokładnie zdokumentowaliśmy działania w pandemii, z kolejną edycją powrócił „Żółty Talerz”. Rozpoczęliśmy także przygotowania do przyszłorocznych obchodów 75-lecia naszego oddziału.  

Skreślam te słowa, gdy wciąż zachorowalność na COVID-19, nie tylko w Polsce, rośnie, a co najmniej nie maleje. Z badań wynika jednak, że wirus jest mniej agresywny. Chcemy wierzyć, że najgorsze jest za nami, a nowy rok przyniesie nam więcej spokoju, mniej obaw, dużo powodów do zadowolenia. Mamy wpływ na to, żeby tak było – przestrzegajmy rygorów sanitarnych, pamiętajmy o innych, nie tylko najbliższych, nie ulegajmy społecznej fali zwątpienia, czy koronawirus istnieje naprawdę. Wiemy, że istnieje. Wielu z nas miało do czynienia osobami zakażonymi.

Postarajmy się w każdej sytuacji, również życiu codziennym, myśleć praktycznie, racjonalnie, mądrze. Miejmy świadomość, jak dużo zależy od nas, od postawy
i sposobu działania pojedynczego człowieka. Tak, jak każda społeczność złożona jest
z jednostek, tak każde zagrożenie składa się z drobnych zaniedbań i braku dyscypliny. Bądźmy razem, nie traćmy siebie z oczu, od siebie wymagajmy jeszcze więcej
niż od innych i bądźmy przykładem dla innych – trzymajmy się tych prostych zasad.

Wszystkim nam życzę, aby najbliższe miesiące i cały rok następny, przyniósł mniej trudności w realizacji naszej misji. Pierwsze półrocze tego roku przypomniało nam,
że bezpieczeństwo jest wektorem ostrożności i odpowiedzialności. Bardzo liczę na to, że gdy wrócimy do normalności, a wierzę, że stanie się to szybko, te cechy działania człowieka, silniej niż dotychczas, wpłyną na zrównoważony i harmonijny charakter naszej pracy i rozwój organizacji.

Henryk Zabrocki
Prezes Oddziału Okręgowego

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie

powrót

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie

Marszałka Józefa Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin
Tel./fax: 94 342 56 27, tel.: 94 342 36 16
Numer konta: 25 1240 3653 1111 0000 4188 3370
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/O w Koszalinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk