Towarzystwo Przyjaciół DzieciOddział Okręgowy w Koszalinie

100 lat pomagamy dzieciom!
KRS 0000304626
wpłać

Dzień Ogniskowicza

39010690_2167872683537092_4061154941467623424_o.jpg

21 marca 2020 - Dzień Ogniskowicza

21 marca tego roku to nie tylko drugi dzień wyczekiwanej wiosny, lecz także kolejny Dzień Ogniskowicza, czyli doroczne święto wszystkich dzieci i nastolatków korzystających z opieki i wsparcia ognisk środowiskowo-opiekuńczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Zagrożenie koronawirusem zmieniło nas i nasz świat - obowiązuje zakaz spotkań, zgodnie ze wskazaniem epidemiologów większość z nas przebywa w domu, niektórzy na kwarantannie, zajęcia w placówkach wsparcia dziennego są czasowo zawieszone, troską otaczamy seniorów i najmłodszych. Tych ostatnich również dla zmniejszenia skali złych doświadczeń życiowych, które mimowolnie mogą się stać ich udziałem.

Mimo wszelkich niedogodności nie zapominamy, że ten dzień należy do Was, kochane dzieci - naszych ogniskowiczów tepedowskich, z którymi w normalnych warunkach widujemy się niemal codziennie, wspólnie uczymy się, bawimy, rozwijamy zainteresowania, poznajemy świat i siebie wzajemnie, zmagamy się z wyzwaniami, osiągamy sukcesy, sięgamy po laury i zdobywamy nowe doświadczenia.    

Wszyscy jesteście wspaniali! Nie możemy doczekać się kolejnych dni spędzonych razem, a takie - prędzej czy później - nadejdą. Ogniska zatętnią życiem, uśmiechami, rozmowami. Przyzwyczailiśmy się do tych naszych wspaniałych miejsc, które stworzyliśmy wspólnymi siłami, korzystając z pomysłowości, wyobraźni, wrażliwości. Nie ukrywamy, że tęsknimy za normalnością.

Ten dzień to jednak także święto setek wychowawców, animatorów, opiekunów i nauczycieli, którzy są gospodarzami naszych ognisk. Również bez Was nie byłoby tych „drugich domów” dla dzieciaków, chociaż wszyscy wiemy, że „dom pierwszy”, czyli rodzinny, jest absolutnie najważniejszy i nic nie może - i nie powinno - go zastąpić. Niemniej w ogniskach dobrze jest poczuć się, jak w miejscu znanym, lubianym, bezpiecznym.

W Dniu Ogniskowicza dziękujemy Wam za pracę, zaangażowanie, pomoc i stałe wsparcie. Kreatywność i najwyższe pokłady odpowiedzialności, poczucia niezbędnego do sprawowania opieki nad każdym, zwłaszcza dziećmi i młodzieżą. Dziękujemy za emocje i uczucia, którymi obdarzacie wychowanków. Dziękujemy za obecność wszędzie i zawsze, gdy tylko najmłodsi tego potrzebują.

Warto przypominać, szczególnie dzisiaj, że pierwsze ogniska TPD powstały w 1989 roku - w Warszawie i województwie warszawskim. Ponieważ były one szeroko promowane, a przede wszystkim potrzebne, kolejne placówki powstały w Łodzi, Poznaniu, Koninie, Koszalinie. W 1993 roku w Polsce funkcjonowało już 75 ognisk.

Nie byłoby jednak ani tego pomysłu, ani zadowolonych dzieci realizujących swoje pasje i zainteresowania, ani wreszcie samych ognisk, gdyby nie jeden człowiek - Wiesław Kołak, obecny prezes Zarządu Głównego TPD, a wcześniej również prezes Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego (KKWR). Po transformacji ustrojowej Wiesław Kołak, od dziesięcioleci związany z organizacją, wspólnie z innymi działaczami KKWR, postanowił stworzyć sieć placówek wsparcia dziennego.

Projekt trafił na podatny grunt. W praktyce okazało się, że ogniska są niezbędne w systemie wsparcia rodziny. Udzielają pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i sieroctwem oraz ich rodzicom - bez odrywania dziecka od domu rodzinnego i naturalnego otoczenia.

Większość dzisiejszych ognisk ma nieco inny profil. Przychodzą do nich i uczestniczą w zajęciach dzieci z rozmaitych środowisk, w tym szukające możliwości uzupełnienia wiedzy, rozwoju swego talentu, przyjaźni rówieśniczej, inspiracji do podejmowania nowych wyzwań.

Wszystkim dzieciom, młodzieży i wychowawcom w tym dniu życzymy przede wszystkich spełnienia marzeń, bo od marzeń wszystko się zaczyna. Słońca, uśmiechu, miłości i radości. Jak najmniej trosk, jak najwięcej powodów do zadowolenia.

Bądźcie z nami, bądźmy razem, będziemy szczęśliwi!

powrót

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie

Marszałka Józefa Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin
Tel./fax: 94 342 56 27, tel.: 94 342 36 16
Numer konta: 25 1240 3653 1111 0000 4188 3370
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/O w Koszalinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk