Towarzystwo Przyjaciół DzieciOddział Okręgowy w Koszalinie

100 lat pomagamy dzieciom!
KRS 0000304626
wpłać

Ogłaszamy nabór do Żłobka "Dzwoneczek" w Drzonowie271807523_287719493389463_4587439035635911135_n.jpg
Ogłaszamy nabór do Żłobka "Dzwoneczek", który rozpoczyna działalność w Drzonowie
ZAPEWNIAMY
• profesjonalną kadrę,
• ciepłą i rodzinną atmosferę,
• bogatą ofertę opiekuńczo-wychowawczą,
• ciekawe zajęcia ogólnorozwojowe,
• nowocześnie wyposażone sale,
• smaczne i zdrowe posiłki,
Informujemy, że Projekt skierowany jest do osób, które będą mogły podjąć pracę lub wrócić na rynek pracy, dzięki objęciu opieką ich dziecka/dzieci, w tym do:
• a) osób bezrobotnych i/lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 3, które zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia w okresie 3 miesięcy od momentu rozpoczęcia udzielenia wsparcia poprzez objecie opieką dziecka/dzieci w Żłobku.
• b) osób powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka/ci, będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy.
• c) osób (rodziców/opiekunów prawnych) z niepełnosprawnościami.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w siedzibie żłobka „Dzwoneczek” w Drzonowie 13, w biurze projektu w Koszalinie ul. M.J. Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin oraz na stronie www.tpd24.pl (od 17.01.2022 roku)

Informacje telefoniczne tel. 605 650 354, 94 342 56 27, 94 342 56 27
Mail: koszalin@tpd24.pl

Projekt " DLA RODZICÓW MALUCHÓW W GMINIE WIEJSKIEJ KOŁOBRZEG" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPZP.06.06.00-32-KO15/19-00 realizowany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie we współpracy z Gminą Kołobrzeg

powrót

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie

Marszałka Józefa Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin
Tel.: 94 342 56 27
Numer konta: 19 1600 1462 1882 1215 5000 0001
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/O w Koszalinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk
Zwiększ kontrast Powiększ font