Towarzystwo Przyjaciół DzieciOddział Okręgowy w Koszalinie

100 lat pomagamy dzieciom!
KRS 0000304626
wpłać

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa

konferencja plakat.jpg

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa
SPOŁECZNO-PRAWNE ASPEKTY OPIEKI I WYCHOWANIA W XXI
WIEKU.  WYZWANIA, ZAGROŻENIA, NADZIEJE.

 Pod patronatem honorowym:
Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w Warszawie
oraz Prezydenta Miasta Koszalina 

25 listopada 2022 roku
Konferencja on-line
Warszawa - Koszalin - 202
2

Panele tematyczne konferencji

1. Rola państwa w życiu społecznym a wpływ globalizacji na proces wychowania
2. Pedagogika prawa, etyka i moralność a wychowanie
3. Strefa bezpieczeństwa i dobrobytu a konflikty zbrojne
4. Dzieci i młodzież w przestrzeniach życia społecznego
5. Działania trzeciego sektora w trosce o bezpieczeństwo i wychowanie dzieci i młodzieży
6. Profilaktyka społeczna ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży
7. Wyzwania wobec współczesnej rodziny a dziecko
8. Medycyna a prawa dziecka
9. Studenci o wychowaniu i bezpieczeństwie

Plan Konferencji
25 listopada 2022 r. (piątek)
09:15
– Logowanie uczestników konferencji (link do logowania zostanie przesłany na adres e-mail zgłoszonych uczestników)
9:30 – 10:15 – Sesja otwierająca - wystąpienia współorganizatorów, partnerów, patronów
10:15- 16:00 – Obrady w zespołach problemowych (w tym panel studencki)
16:00-16:30 – Podsumowanie, zakończenie konferencji 

Informacje dodatkowe
Każdy referat powinien być przygotowany na 10 minut. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do ograniczenia liczby wystąpień w oparciu o kolejność zgłoszeń na konferencję.

Przewidywany koszt publikacji w Zeszytach Naukowych PWSZ w Koszalinie ok.500 zł., dla osób zainteresowanych publikacją. Szczegóły w kolejnym komunikacie. 

Terminy
- 30 września 2022 (30 September 2022) –
zgłoszenie uczestnictwa w konferencji na adres mailowy Konferencji:    konferencja@pwsz-koszalin.pl
- 30 września 2022 (30 September 2022) - termin przesłania tematu wystąpienia na konferencji (zgodnie z formularzem)
- 31 października 2022 (31 October 2022) – rozesłanie uczestnikom szczegółowego programu konferencji
- 21 grudnia 2022 (21 December 2022) – nadesłanie przez uczestników konferencji tekstów referatów i komunikatów przeznaczonych do publikacji, szczegóły w kolejnym komunikacie na stronie uczelni: pwsz-koszalin.pl

Organizatorzy:
Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Dolnośląski Oddział z siedzibą w Legnicy
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (Instytut Nauk Prawnych)
Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Równem
Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu
Uniwersytet Ekonomiki i Prawa KROK w Kijowie
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Aleide de Gasperi w Józefowie
Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka

powrót

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie

Marszałka Józefa Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin
Tel.: 94 342 56 27
Numer konta: 19 1600 1462 1882 1215 5000 0001
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/O w Koszalinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk
Zwiększ kontrast Powiększ font