Towarzystwo Przyjaciół DzieciOddział Okręgowy w Koszalinie

100 lat pomagamy dzieciom!
KRS 0000304626
wpłać

Niepubliczne Przedszkole TPD "Przyjaciel Dziecka III"SÓWKI W PRZEDSZKOLU.jpg


Niepubliczne Przedszkole TPD
"Przyjaciel Dziecka III"
Ul.Hołdu Pruskiego 8A/26
75-607 Koszalin
 

GRUPA SÓWKI.jpg


Telefon kontaktowy: 600 363 901

Nasze przedszkole położone jest przy ul. Hołdu Pruskiego 8A/26. Uczęszcza do niego 19 dzieci od lat 3 do do 6, grupa mieszana.
Kadra składa się z dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz pomocy nauczyciela. Przedszkole czynne jest od godziny 6:30 do 17:00

Koncepcja naszej pracy nastawiona jest na wszechstronny rozwój dziecka, tak aby czerpało ono radość z zabawy oraz z przyjemnością odkrywało i poznawało świat.
Zdobywało nowe doświadczenia, uczyło się nawiązywać pozytywne relacje z innymi ludźmi, osiagało sukcesy i nabywało wiary we własne siły.

Nauczyciele systematycznie poszerzają wiedzę, aby sprawniej wykonywać pracę, uczestniczą w kursach, szkoleniach i programach samokształceniowych,
stosują nowatorskie formy i metody pracy,odwołują się do propozycji gier i zabaw pedagogiki zabawy "klanza".
Metody dobrego startu M. Bogdanowicz, metody ruchu rozwijającego W. Sherborne, kinezjologi edukacyjnej P. Dennisona, metody C.. Orffa, I. Majchrzaka.

Programy pracy, na których opieramy naszą działalność dydatyczną nie tylko wspomagają rozwój dziecka, ale wyzwalają jego kreatywność,inspirują do działania i uwzględniają dziecięcą indywidualność.

W celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych kontaktujemy się z rodzicami naszych wychowanków, informujemy ich o postępach 
i porażkach dzieci. Organizujemy spotkania z psychologiem,pedagogiem i logopedą. Zapraszamy rodziców na przedstawienia i uroczystości przedszkolne.
Jesteśmy otwarci na ich sugestie i propozycje.

 

Wpis przedszkola niepublicznego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie

Marszałka Józefa Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin
Tel.: 94 342 56 27
Numer konta: 19 1600 1462 1882 1215 5000 0001
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/O w Koszalinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk