Towarzystwo Przyjaciół DzieciOddział Okręgowy w Koszalinie

100 lat pomagamy dzieciom!
KRS 0000304626
wpłać

O nas

Istniejący od 1946 roku koszaliński oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD) jest jednym z najaktywniejszych w kraju.

Trudno zliczyć inicjatywy, które podejmujemy. Prowadzimy ogniska, świetlice i przedszkola. Inicjujemy inne formy opieki nad dziećmi. Realizujemy programy profilaktyczne i pomocowe. Organizujemy konferencje, wydajemy publikacje, realizujemy misję społecznego rzecznika praw dziecka.

Oddział tworzą działacze, ludzie dobrej woli – prawnicy, lekarze, przedsiębiorcy, pedagodzy, nauczyciele, dziennikarze, bezinteresownie poświęcający swój czas, zdolności i możliwości dla dobra dzieci.

Oddział zasięgiem obejmuje Pomorze Środkowe i dawne województwo koszalińskie. Działa na kilku różnych płaszczyznach, wspierając rozwój, dojrzewanie i wychowanie dzieci, a także edukuje dorosłych, czyli rodziców.

Skala, profesjonalizm i skuteczność działania TPD potwierdzają, współpracujący z oddziałem, parlamentarzyści, samorządowcy, nauczyciele, psychologowie, a przede wszystkim rodzice. Prowadzimy w regionie koszalińskim 14 środowiskowych ognisk wychowawczych oraz 17 przedszkoli dla dzieci w wieku od dwa i pół roku do pięciu lat. Codziennie ponad 600 rodziców pozostawia swoje pociechy pod opieką specjalistów z koszalińskiego TPD.

Od 2016 roku – jako jedyny oddział stowarzyszenia w kraju – prowadzi specjalistyczną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Starych Bielicach pod Koszalinem. Tylko w latach 2015-2016 zarząd oddziału podjął ponad 700 różnych decyzji. Wszystkie dotyczyły konkretnych spraw i problemów, a wiele z nich – przyszłości organizacji, która na przestrzeni lat stała się w skali miasta i regionu jednym z największych pracodawców w sektorze oświaty, opieki i wychowania dzieci i młodzieży.

Od 2016 roku oddział ma Społeczną Radę Programową, wydaje miesięcznik „Świat Dziecka”, wspiera merytorycznie (obecnością ekspertów) program „Świat Twojego Dziecka” (telewizja „Max”) i każdego roku organizuje kilka dużych wydarzeń kulturalnych i integracyjnych.

TPD powróciło do konferencji problemowych. Pierwsza nosiła tytuł „Dziecko między prawem a rzeczywistością” (2016), druga – „Uzależnienia dzieci – zapobieganie, leczenie, karanie” (2017). W 2018 roku prelegenci z Koszalina wzięli udział w panelu dyskusyjnym „Jaka przyszłość TPD?”. Z tych spotkań wydane zostały książki zawierające teksty wystąpień, wnioski końcowe, publikacji powiązane tematycznie.

TPD zawsze tworzyło własne – często innowacyjne – rozwiązania, które pozwalały możliwie jak najskuteczniej pomagać dzieciom; te rozwiązania, co podkreślamy, były powielane przez inne organizacje, samorządy, struktury państwa.

W latach 2015-2018 dzieci pedetowskie wzięły udział w ponad 100 imprezach. Zdecydowanie największym przedsięwzięciem jest Festyn Rodzinny w Lekowie pod Świdwinem, w którym w 2017 roku wzięło udział 600 najmłodszych, a już rok później – 900.

Od kilku lat realizujemy nowe projekty adresowane nie tylko do dzieci z placówek. Do największych należą: „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę”, „Nasza finansowa podróż”, „Droga do domu”, „Żółty Talerz”, „Ogniska rodzinne”.

W 2018 roku jednym z elementów promujących organizację i dokumentujących jej 100-lecie, było powstanie na szczycie kamienicy przy ulicy Konstytucji 3 Maja 27 w Koszalinie, pierwszego w Polsce, muralu dedykowanego TPD.

Misję swoją realizujemy w oparciu o różne formy pracy:

 • Środowiskowe Ogniska Wychowawcze 

 • Przedszkola 

 • Żłobki 

 • Społeczny Rzecznik Praw Dziecka w Koszalinie,

 • Pedagog Rodzinny w Koszalińskich Środowiskowych Ogniskach Wychowawczych,

 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Starych Bielicach,

 • Punkt Wspierania Dziecka i Rodziny w Kołobrzegu,

 • Koła Pomocy Dzieciom

 • Gazetka „Świat Dziecka”

 • Program TV „Świat Twojego Dziecka”

 • Wsparcie edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych

Jednak te placówki to tylko część działań, jakie prowadzimy. Ponadto organizujemy na przykład: pracę z rodzicami, szeroko rozumiane poradnictwo, szkoły dla rodziców, grupy wsparcia i warsztaty; mamy czterech Społecznych Rzeczników Dzieci; organizujemy spotkania z Rzecznikami Praw Dziecka, sejmiki dziecięce, zajęcia integracyjne w postaci zawodów i olimpiad dziecięcych, sympozja i konferencje, fundusz socjalny dla zdolnych dzieci, spotkania z amazonkami.

 

Nagrody i odznaczenia w latach 2008-2018

2008 – Laur Starosty Sławieńskiego w kategorii „Zawsze Pomocni Ludziom”

2008 – odznaczenie prezydenta Koszalina „Za zasługi dla Miasta Koszalina”

2012 – „Magnolia” Europejskiego Funduszu Społecznego w kategorii „Najlepszy projektodawca PO KL”

2014 – Koszaliński Orzeł w kategorii „społeczna odpowiedzialność” za „działalność społeczną i na rzecz środowiska lokalnego”

2017 – nagroda Honorowego Lidera NGO 2017 przyznana przez prezydenta Koszalina

2018 – Odznaka Honorowa Infatnis Dignitatis Defensori za „zasługi na rzecz upowszechniania i ochrony praw dziecka” przyznana przez Rzecznika Praw Dziecka

2018 – Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego „w uznaniu zasług dla rozwoju regionu” przyznana przez zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

Podczas Koszalińskiego Dnia Organizacji Pozarządowych 2018 TPD wręczyło gościowi honorowemu spotkania Jurkowi Owsiakowi dwa prestiżowe odznaczenia. Jurek Owsiak został odznaczony Odznaką Specjalną TPD „Przyjaciel Dziecka” (przyznaną przez Zarząd Główny), natomiast Fundacja WOŚP – Statuetką TPD (na wniosek TPD w Koszalinie).

Pomóż nam pomagać

Rozlicz się bezpłatnie on-line i podaruj 1% podatku naszej OPP

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KOSZALINIE

KRS: 0000304626

Dziękujemy za Twoje wsparcie


Nie ważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:
Wypoczynek letni dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci od prawie 100 lat pomaga dzieciom. Dbamy o ich prawidłowy rozwój, stwarzamy odpowiednie warunki wychowawcze, edukujemy dzieci i ich rodziców. Jednym z naszych zadań jest organizowanie wypoczynku dla dzieci wywodzących z się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Planujemy zorganizować dla naszych podopiecznych letnie obozy w górach i nad morzem. Dzięki Państwa wsparciu jest to możliwe.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie

Marszałka Józefa Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin
Tel.: 94 342 56 27
Numer konta: 19 1600 1462 1882 1215 5000 0001
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/O w Koszalinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk
Zwiększ kontrast Powiększ font