Towarzystwo Przyjaciół DzieciOddział Okręgowy w Koszalinie

100 lat pomagamy dzieciom!
KRS 0000304626
wpłać

Polityka RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Okręgowy Koszalin ul. M. J. Piłsudskiego 11-15 75-501 Koszalin 

2)w razie pytań z zakresu przetwarzania Pana /Pani danych osobowych można skontaktować się za pomocą adresu: rodo@tpd24.pl

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług związanych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO,

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Koszalin ul. M. J. Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin – jedynie w zakresie wglądu do danych w sytuacjach wymagających serwisu baz danych lub sprzętu, lub inny podmiot wskazany w przepisach prawa

 5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wskazuje na to realizacja wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) celów archiwizacji;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych do innego Administratora Danych;

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO,

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych może skutkować brakiem możliwości realizacji umowy.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie

Marszałka Józefa Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin
Tel.: 94 342 56 27
Numer konta: 19 1600 1462 1882 1215 5000 0001
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/O w Koszalinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk
Zwiększ kontrast Powiększ font