Towarzystwo Przyjaciół DzieciOddział Okręgowy w Koszalinie

100 lat pomagamy dzieciom!
KRS 0000304626
wpłać

Historia TPD

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ma 100 lat

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) jest ogólnopolskim, pozarządowym stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci.

Zawsze ofiarnie i mądrze służyło dzieciom – wymagającym ratunku i pomocy. Walczyło o dobro dzieci: powracających z zesłania i obozów koncentracyjnych, osieroconych i zagrożonych sieroctwem, żyjących w nędzy i poniżeniu, głodnych, żebrzących, bezdomnych, wykorzystywanych, zaniedbanych edukacyjnie i wychowawczo, maltretowanych fizycznie i psychicznie, sprawiających trudności wychowawcze, zagrożonych uzależnieniami i uzależnionych (od alkoholu, narkotyków i nikotyny), o złym stanie zdrowia i z niepełnosprawnością.

Towarzystwo pomagało rodzicom, władzom samorządowym i państwowym w wypełnianiu ich obowiązków wobec dzieci. W wielu dziedzinach ma znaczący i liczący się dorobek wypracowywany przez Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (od 1919) i Chłopskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (od 1949), a po ich zjednoczeniu przez TPD (od 1949). Towarzystwo stało się organizacją znana i cenioną w kraju, a także zagranicą. Należy do stowarzyszeń o najdłuższym stażu w Polsce.

Towarzystwo było i jest orędownikiem wszechstronnego rozwoju dzieci, wychowania ich na ludzi wrażliwych na krzywdę i niesprawiedliwość społeczną, uspołecznionych, pracowitych, tolerancyjnych, dobrze przygotowanych do życia w rodzinie.

Ma znaczący współudział w rozwoju rzecznictwa spraw i praw dziecka, w budzeniu powszechnej wrażliwości na jego zagrożenia, krzywdy i potrzeby. Hasło Towarzystwa „Wszystkie dzieci są nasze”, spopularyzowane z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka (Święta Dziecka), którego było głównym inicjatorem i organizatorem, na trwałe zagościło w społecznej świadomości.

Towarzystwo organizowało i prowadziło: domy dziecka; wakacyjny wypoczynek dla dzieci; dla małych dzieci: kuchnie mleczne, punkty opieki nad matką i dzieckiem na wsi, środowiskowe punkty opieki, żłobki, przedszkola społeczne; placówki ważne dla zdrowia dzieci: prewentoria, sanatoria, punkty sanitarne na wsi, poradnie higieniczno-wychowawcze; dla dzieci w wieku szkolnym: szkoły świeckie, zielone klasy, bursy, internaty, świetlice; domy wczasów dziecięcych; formy działalności służące organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży; dożywianie dzieci.

TPD zainicjowało i rozwijało – w sposób profesjonalny i kompleksowy – rodzinne formy opieki i wychowania dla dzieci osieroconych: rodziny adopcyjne, zastępcze oraz rodzinne domy dziecka.

Dzisiaj można uznać, że nie ma dziedziny życia dotyczącej opieki i wychowania dziecka, w której Towarzystwo Przyjaciół Dzieci nie zostawiło swojego śladu działania, aktywności. 2 maja 2018 roku TPD otrzymało z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy Flagę RP za prowadzaną od lat działalność „dla bliźnich, dla rodaków”.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie

Marszałka Józefa Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin
Tel.: 94 342 56 27
Numer konta: 19 1600 1462 1882 1215 5000 0001
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/O w Koszalinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk
Zwiększ kontrast Powiększ font